Poďakovanie

Ďakujeme touto cestou dobrovoľníkom so spoločnosti Dell.

Spolupráca s dobrovoľníkmi zo spol. Dell je nadštandardná. Ďakujeme dobrovoľníkom so spoločnosti Dell, ktorý výrazne pomohli Materskej škole Suchohradská 3.
Celkové vyhodnotenie aktivít a hodín odpracovaných spoločnosťou Dell v rámci dobrovoľníctva v rokoch 2016 – 2017.

Dátum: Činnosť: Počet dobrovoľníkov: Počet hodín:
22.04.2016 Natieranie plota. 16 68
24.08.2016 Maľovanie mreží a zábradlia v 1. triede, prenášanie starého nábytku do skladu. 15 75
26.08.2016 Natieranie voľne stojacích lavičiek. 10 40
25.05.2017 Čistenie priestoru okolo plota MŠ a parčíka s lavičkami. 6 24
01.08.2017 Zariaďovanie 3. triedy novým nábytkom, vynášanie starého nábytku do skladu, upratovacie práce s tým súvisiace. 10 40
13.10.2017 Natieranie lavičiek, hracích prvkov na školskom dvore, pomoc pri výmene stolov v 1. triede. 11 44
Spolu:   68 291

S pomocou dobrovoľníkov so spoločnosti Dell, skrášľujeme areál Materskej školy Suchohradská 3 a deti sa môžu hrať v bezpečnom a estetickom prostredí.