Kontakt

Suchohradská 3, 84104 Bratislava
(02)70711521, 1. Trieda: (0904)634156 Riditeľka MŠ: (0940)637703
ms.suchohradsa@karlovaves.sk ms.suchohradska@gmail.com
http://www.skolka.pyton.sk