Čo potrebuje dieťa do MŠ

  • kópiu preukazu poistenca – nové deti
  • ​informačný dotazník pre učiteľky MŠ: interné tlačivo
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
  • splnomocnenie v prípade preberania dieťaťa inou osobou ako zákonným zástupcom
  • prezuvky
  • pyžamo a vlastný vankúšik ( nepremokavú plachtu ak sa dieťa pomočuje) pyžamko sa nosí na opratie domov vždy v piatok
  • náhradné oblečenie pre prípad pomočenia alebo znečistenia
  • nepremokavé veľké podložky na detské ležadlo : /najmladšie deti/
  • názuvky  si rodič odloží každý svoje do skrinky detí do vrecka a používa ich pri vždy vstupe do triedy napr. pri akciách pre rodičov Rod. združenie a pod.


Žiadame rodičov, aby deti mali osobné veci označené ( prezuvky, vankúš, pyžamo).

Deti majú dovolené priniesť si hračku z domu na svoju postieľku a mať ju pri odpočinku pri sebe. ( Na iný čas pobytu detí v materskej škole odporúčame rodičom, aby hračky z domu deťom nedávali.)

Učiteľky nenesú zodpovednosť za hračky prinesené z domu.

O všetkých zmenách ktoré sa týkajú údajov na informačnom dotazníku  hlavne telefónne čísla a adresa bydliska, informujte v priebehu dochádzky triedne učiteľky.