Čo potrebuje dieťa do MŠ

kópiu preukazu poistenca – nové deti
informačný dotazník pre učiteľky MŠ: interné tlačivo  – nové deti
vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, splnomocnenie v prípade preberania dieťaťa inou osobou ako zákonným
zápisný lístok na stravovanie
informovaný súhlas k fotografovaniu detí v MŠ
prezuvky, pyžamo a vlastný vankúšik
náhradné oblečenie pre prípad pomočenia alebo znečistenia,
malý vešiak do skrinky
nepremokavé veľké podložky na detské ležadlo : všetky deti v 1.triede
/najmladšie deti 3-4 ročné/, staršie ak sa niekto pomočuje,
názuvky  si rodič odloží každý svoje do skrinky detí a používa ich pri vždy vstupe do triedy napr. pri akciách pre rodičov Rod. združenie a pod.
veľkú igelitovú tašku označenú menom  na prenášanie vecí pre prípad delenia do inej triedy

Žiadame rodičov, aby deti mali osobné veci označené (prezuvky, vankúš, pyžamo).

Pyžamo a návlek na vankúšik si dieťa berie domov na opratie  piatok  a v pondelok prinesie čisté.

Uteráky sa v MŠ menia vždy v pondelok, posteľné prádlo raz za 3 týždne, zabezpečuje to MŠ.

Odporúčame rodičom, aby viedli deti k tomu, aby hračky z domu do MŠ nenosili.  Učiteľky nenesú zodpovednosť za hračky prinesené z domu.

O všetkých zmenách,  ktoré sa týkajú údajov na informačnom dotazníku hlavne telefónne čísla a adresa bydliska, zmena zdrav. poisťovne a iné, informujte v priebehu dochádzky triedne učiteľky.