Plán akcii 2016 / 2017

 Plán akcií materskej školy ktoré dopĺňajú
Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Svetom okolo nás.

Denne sa uskutočňujú edukačné aktivity podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho programu Svetom okolo nas.
Anglický jazyk 2krát do týždňa, konkrétne v dni pondelok a stredu.


Plán akcií v 1. polroku

September:

Rodičovské združenie: 22.09. o 16.00 v štvrtok, spoločne pre všetky triedy, následne triedne schôdzky, voľby do Rady školy
Z: p.uč. Kubíková a p. uč. Maláriková

Zber papiera upresníme
Z: riad. MŠ

Október:

Vystúpenie detí 4. triedy v Senior klube o 15:00 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším upresníme
Z: p.uč. Srnková, a p. uč. Dráfyová

Bábkové divadlo: O zdravej výžive 10.10. o 9. hod. /Divadlo Žužu/

Zdravo a chutne s ovocím a zeleninou. 14.10. Dopoludnie spoločne pri príležitosti Svetoveho dňa výživy 16.10.
Z: p.uč. Dráfyová v 4. tr. 2.3.4.tr.

Výstava svetlonosov v školskej záhrade: od 24.10.
Z: p.uč. Kubíková

November:

04.11. Deň materských škôl. Jesenné športové dopoludnie. V zdravom tele zdravý škôlkár
Z. p. uč. Maláriková

Korčuľovanie: dopoludnia 10 pracovných dní: predškoláci:
Z: p.uč. Srnková

Stoj! Pozor, červená! Návšteva dopravného ihriska ZŠ Karloveská 61, 3. a 4. trieda podľa počasia

December:

Mikuláš, čo nám dáš? 06.12. dopoludnia všetky triedy spoločne Z. p.uč. Bangová

Vitaj nám stromček náš, aké dary ukrývaš? 16.12. Dopoludnia spoločne všetky triedy: 2.tr

Vianočné kúzla popoludnie pre rodičov a deti: tvorivá vianočná dielnička: 16.12. Všetky triedy 15.30.
Z. p.uč. Maláriková a p. uč. Kramárová

Január:

Novoročný koncert: 10.01. dopoludnia

Zimné športové dopoludnie 26.1.: V zdravom tele zdravý škôlkár: Termín podľa snehových podmienok:
Z: riad. MŠ

                                                        

Plán akcií v 2. polroku

Február:

Fašiangová zábava 07.02. dopoludnia spoločne v 2.tr., masky si vyrobíme
Z. p.uč. Maláriková a p.uč. Kramárová

Fašiangové popoludnie pre rodičov a deti. 07.02. po 15.hod. Vstup priebežne
Z: p.uč. Kubíková

Zber papiera: termín upresníme

Marec:

Kamarátka kniha: Týždeň s knihou
Z. triedne učiteľky

Voda, voda živá voda.  22. 03. Spoločná akcia k Svetovému Dńu vody, dopoludnia v 3.tr.:
Z. riad. MŠ

Plavecký výcvik predškoláci. Termín upresníme
Z. p.uč. Srnková

Apríl:

Návšteva ZŠ 4.trieda
Z: p.uč. Srnková Termín podľa dohody so ZŠ

 

Rodičovské združenie pre predškolákov
Z: p.uč. Dráfyová

Dni otvorenej školy pre budúcich škôlkarov: 10.04.  a 11.04 8.30 – 11. 30
Z. riad. MŠ

Jarné upratovanie školského areálu popoludní spolu s rodičmi: termín upresníme
Z. riad. MŠ

Bábkové divadlo: Ako chrániť prírodu 24.04. o 9:00 / Divadlo Žužu/ a triedne aktivity ku Dňu Zeme

Výlet do zákutí  Bratislavy 27.04. Dopoludnia pre všetky triedy.
Z: p.uč. Bangová

Máj:

Otvorená hodina. Múdre hlavičky.  týždeň. 07. – 11. 5. Vstúpte do sveta škôlkára. Všetky triedy. Termín upresnia triedne učiteľky

Výlet na farmu: termín a miesto upresníme

Otvorená hodina z anglického jazyka: termín upresní lektorka AJ

Jún:

Čo všetko deťom k šťastiu treba! 1. júna Výlet na Kačín
Z. riad. MŠ

Záhradná slávnosť: 15.06. o 15:30 Deň nielen pre otcov
Z. p. uč. Kubíková

Zber papiera: termín upresníme: Z.riad. MŠ 

Ahoj škôlka, škola volá: 30.06. Rozlúčka s predškolákmi odchádzajúcimi do ZŠ
Z: p. uč. Srnková a Dráfyová

MŠ si vyhradzuje právo zmeny termínov z prevádzkových alebo iných dôvodov.

 

A na škôlke bol zvonec a rozprávkam je koniec 🙂