Plán akcii 2017 / 2018

 Plán akcií materskej školy ktoré dopĺňajú
Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Svetom okolo nás.

Denne sa uskutočňujú edukačné aktivity podľa učebných osnov Školského vzdelávacieho programu Svetom okolo nas.
Anglický jazyk 2krát do týždňa, konkrétne v dni pondelok a stredu.

Plán akcií v 1. polroku

September:
Rodičovské združenie: 19.09. o 16.00 v utorok, spoločne pre všetky triedy, následne triedne schôdzky

Október:
Zdravo a chutne s ovocím a zeleninou.
Spoločná školské aktivita k svetovému dňu zdravej výživy 13. 10. dopoludnia.
Výstava svetlonosov v školskej záhrade: od 23.10 S pomocou rodičov.

November:
6.11. Jesenná turistická vychádzka: Ako sa mení les? Dopoludnia 2 – 4 tr.
Návšteva dopravného ihriska  3. a 4. trieda termín si určia operatívne: aktivita k projektu:
Svet v pohybe

December:
Mikuláš príď medzi nás. 05. 12. Spoločné zdobenie stromčekov s rodičmi, popoludní.
6. 12. Mikuláš čo nám dáš. Dopoludnia v triedach
13.12. o 900hod. Vianočná hudobná rozprávka /p.Hreha/

Január:
O stratenej rukavičke: 12. 01. Bábkové divadlo / Divadlo Pod Hríbikom
Korčuľovanie : 10 hodín predškoláci, termín 8.1.-19.1. 
Ako sa mení les ?Zimná turistická vychádzka: Termín podľa podmienok


Plán akcií v 2. polroku


Február:
Fašiangová zábava so živou hudbou13.02. dopoludnia, masky si vyrobíme / hudba p.Kadlečík : s využitím hudobných nástrojov.

Marec:
Kamarátka kniha: Triedne aktivity k projektu tajomstvá ukryté v knihách.
Jarné upratovanie školského areálu popoludní spolu s rodičmi: termín upresníme.
22.03.Voda, živá voda. Spoločná školská aktivita k Svetovému Dňu vody. Dopoludnia
26.03. Bábkové divadlo: Perníková chalúpka : Divadlo Pod hríbikom o 9. hod.

Apríl:
Plavecký výcvik predškoláci. 10 hodín Presný termín bude včas onámený rodičom.
Návšteva ZŠ 4.trieda a 3. trieda. Termín upresníme po dohode so ZŠ
Rodičovské združenie pre predškolákov termín upresníme po dohode so ZŠ.
18.04. Ako sa mení les ? Jarná turistická vychádzka. Termín upresníme./ zmena podľa počasia /
Deň Zeme: Triedne enviromentálne aktivity 20.04.
Výlet vláčikom na Bratislavský hrad aktivita k projektu: Pozri, toto je moje mesto: 26.04.

Máj:
Dni otvorenej školy pre budúcich škôlkarov: 2. a 3. 5. / Zmena iba v prípade podávanie žiadostí v inom termíne , ktorý určuje zriaďovateľ /
Bábkové divadlo: O statočnom indiánovi. 3. mája o 9. hod. / hrá divadlo Žužu, téma priateľstvo /
Otvorená hodina pre záujemcov rodičov týždeň 07. – 11. 5. Vstúpte mamičky do sveta škôlkára. Termíny budú na nástenkách v triedach.
Otvorená hodina z anglického jazyka : termín upresní lektorka AJ
Výlet do ZOO k projektu: Svet živočíšnej ríše: 24.05. Výlet do ZOO

Jún:
Čo všetko deťom k šťastiu treba!  1. Júna Športový deň dopoludnie v MŠ.
Letná turistická vychádzka do lesa : podľa počasia spoločná s rodičmi sobota 16 alebo 23 júna.
Presný dátum a čas odchodu z MŠ upresníme: Plánovaná trasa: Vychádzka na Kráľovú horu:  to je lúka nad DD, alebo do Líščieho údolia.

Ahoj škôlka, škola volá: 28.06. rozlúčka s predškolákmi, dopoludnia pre všetky triedy spoločne.

MŠ si vyhradzuje právo zmeny termínov z prevádzkových alebo iných dôvodov.

A na škôlke bol zvonec a rozprávkam je koniec.