Kto sa stará o deti v materskej škole?

Riaditeľka: PhDr. Oľga Mitrová
Zástupkyňa: Nadežda Maláriková

Triedne učiteľky:
1. trieda: Beátka Bangová, Vlasta Chromeková
2. trieda: Naďka Maláriková, Marcela Kramárová
3. trieda: Oľga Mitrová, Mgr. Janka Fedáková
4. trieda: Hanka Dráfyová, Mgr. Zuzana Jankovičová

Učiteľka angličtiny: Mgr. Naďka Jonaštíková

O hygienu a čistotu sa starajú: Monika Tóthová a Andrea Kujanová

Zdravú a chutnú stravu pripravujú:
Vedúca  školskej  jedálne: Alena Duchoňová
Kuchárky: Anna Kuchtová, Alžbeta Bielčíková, Oľga Draxlerová