Kto sa stará o deti v materskej škole?

Riaditeľka: PhDr. Oľga Mitrová
Zástupkyňa: Nadežda Maláriková

Triedne učiteľky:
1. trieda: Beáta Bangová a Dominika Frolová
2. trieda: Nadežda Maláriková a Ružena Lúčková
3. trieda: Juliana Jurková a Daniela Králik
4. trieda: Adriana Drozdová a Oľga Mitrová

Učiteľka angličtiny: Mgr. Naežda Jonaštíková /ak bude krúžok/

O hygienu a čistotu sa starajú: Monika Tóthová a Andrea Kujanová

Zdravú a chutnú stravu pripravujú:
Vedúca  školskej  jedálne: Alena Duchoňová
Kuchárky: Anna Kuchtová, Alžbeta Bielčíková, Alžbeta Vincencová