Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí do MŠ na nový školský rok sa realizuje v termíne:
koniec apríla a začiatok mája.

Presný termín je potrebné sledovať na stránke zriaďovateľa MŠ:

MÚ MČ Bratislava Karlova Ves.

Podľa pokynov zriaďovateľa na našej stránke aktualizujeme Oznámenie k prijímaniu deti vždy v hore uvedenom termíne.