O nás

Pár slov o materskej škole…

Materská škola v Bratislave na Suchohradskej ulici 3,  je umiestnená na sídlisku v Karlovej Vsi.

Interiér tvoria 4 triedy, z ktorých každá má vlastnú  herňu, spálňu, šatňu, hygienické zariadenie.  Jedáleň pre deti je spoločná. Exteriérom je vlastná záhrada s detským ihriskom.

Materská škola je prvou školou do ktorej ide dieťa priamo z matkinej náruče. Tá mu svoju náruč otvára a prijíma všetky deti s láskou  a s cieľom,  hlavne sa o ne dobre postarať a zabezpečiť im prežívanie pocitu bezpečia a lásky.

Materská škola je pre dieťa miestom hier a zábavy ale aj miestom výchovy a vzdelávania,  miestom, kde ho sprevádzame svetom okolo nás,  od prvého príchodu do nášho škôlkárskeho domčeka v septembri, ktorý je často sprevádzaný slzičkami až do zvončeka, ktorý zazvoní na materskej škole a z dieťaťa sa stane veľký školák.

V materskej škole sa o deti starajú pani učiteľky ale aj tety upratovačky a tety kuchárky. Všetci sa podieľajú na tom, aby sa deti do materskej školy radi chodili.