Prevádzka materskej školy

Prevádzka MŠ: 7:00 – 17:00
Od 7:00 je otvorená 1. 2. 3. 4. trieda
Po obede si môžu rodičia vyzdvihnúť deti: 1. tr. a 2. tr.
                                                             3. tr.: od 12:15
                                                             4. tr.: od 12:30

Od 16:00 sa zostávajúce deti odovzdávajú do 2. triedy