Manuál k nástupu detí – september 2020

 • Prevádzka MŠ začína 2.9 o 7:00
 • Príchod do MŠ je do 8:00
 • Prichádzajte deti priebežne, nezdržujte sa v šatni, nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu.
 • Popoludní zatiaľ deti budú vo svojej triede, alebo na dvore. O to, či bude po 16:00 hod. Vás budeme informovať.
 • Ráno učiteľka Vykonáva ranný filter, pri čom nateraz meria deťom teplotu. Učiteľka nepreberie deti, ktoré prejavujú známky ochorenia.
 • Ráno pred vstupom do triedy si dieťa musí umyť ruky. Nepoužívajú sa textilné uteráky, preto naučte deti, že papierová utierka patrí do koša, nie do WC.
 • Pri privádzaní a odvádzaní deti môže byť v šatni len jeden dospelý. Dospelý sa musia v MŠ pohybovať v ochrannom rúšku.
 • Dieťa môže do MŠ priniesť iba prezúvky, pyžamo, vankúšik, náhradné veci pre prípad pomočenie a pod. v skrinke musí dieťa mať dve rúška . Všetky veci detí musia byť označené menom.
 • Hračky a iné veci je zakázané do MŠ nosiť.
 • Deti sa MŠ pohybujú bez rúška. Rúško dieťa potrebuje iba v prípade, ak by počas dňa vykazovalo príznaky respiračného ochorenia a dieťa by muselo byť izolované.
 • V prípade, že sa u dieťaťa v MŠ objavia príznaky choroby rodič je okamžite informovaní a musí po dieťa do MŠ prísť.
 • Pred nástupom vyplňte Zdravotný dotazník a Vyhlásenie rodiča.
 • Vyhlásenie rodiča sa odovzdáva aj v prípade neprítomnosti dlhšej ako 3. dni.
 • Rodič sa v priestoroch MŠ pohybuje v ochrannej obuvi. Na začiatok roka mu ich zabezpečí MŠ, potom si ich zabezpečuje už sám. Môže ich mať uložené pri topánkach deti.